Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 december 2017

Verkiezingsprogramma D66 Dongen

SAMEN STERKER – KANSEN VOOR IEDEREEN

Waar D66 zich de komende vier jaar sterk voor maakt vindt u terug in bijgaand verkiezingsprogramma. We hebben er voor gekozen om het programma zo concreet mogelijk te maken en dus zoveel mogelijk ideologische statements en open deuren te vermijden.

Per slot van rekening gaat het in de lokale politiek vooral om de vraag wat je concreet voor de inwoners kunt realiseren.

Het programma is natuurlijk wel gebaseerd op de D66 waarden:

  • De vrijheid jezelf te zijn;
  • Investeren in mensen;
  • Volop kansen krijgen;
  • Samen delen;
  • Toekomstgericht;

Die waarden moeten gestalte krijgen in een periode van grote politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met forse problemen als tweedeling, ongelijkheid, migratie, klimaat, veiligheid en een nog steeds dalend vertrouwen in de politiek. Wij gaan graag samen met u die uitdagingen aan. Zonder angst voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Met speerpunten als bestuurlijke vernieuwing, een leven lang leren, duurzame groei, behoud van natuur en milieu, actief politiek leiderschap en de juiste zorg voor de inwoners van Dongen. En we willen dat doen met maximale betrokkenheid van iedereen.

Wij rekenen op uw steun!

D66 Verkiezingsprogramma Dongen

Bekijk ook: